Gizlilik İlkesi

TANZER TUĞSAL – NUBA BAG

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Tanzer Tuğsal – Nuba Bag (“Nuba Bag” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz Nuba Bag tarafından aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

*Nuba Bag tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunumu için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle siparişlerinize yönelik iletişimleri sağlamak (bazı iletişimler bizlere ilettiğiniz özel talepler sebebiyle de yapılabilecektir. Örn. Satın almak istediğiniz ürünün stoklarımızda bulunmaması ve akabinde sizin ilgili ürün için stok güncellemesinden haberdar olmak istemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesi,)

*Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Nuba Bag ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız üzerinden tarafınıza sunulması ve satış sözleşmesinin kurulması veya ifası

*Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması

*Ürün iade veya değişim süreçlerine ilişkin taleplerinizi yerine getirmek, bu kapsamda tarafınızla gerekli iletişimleri sağlamak 

*Üyelik oluşturmanız halinde Nuba Bag web sitesi üyeliğinizin oluşturulması, geçmiş sipariş detaylarınızın tarafınıza sunulması, sipariş sürecinizi kolaylaştırmak için profil ve adres bilgilerinizin kaydedilmesi  

*Nuba Bag Sadakat Programı’ndan faydalanmak istemeniz halinde üyeliğinizin oluşturulması, puan ve benzeri menfaatlerden yararlanılmasının sağlanması ve Sadakat Programı’na yönelik bilgilendirme iletişimlerinin yürütülmesi

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim Bilgisi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması

*Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi

*Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

*Müşteri iletişim bilgilerinin gerekli olduğu hallerde güncellenmesi

*Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması

*İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi  

*Finansal işlemlerin takibi ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

*Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

*Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

*Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

*Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası (Örn. Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması)

*Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

*İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.

Nuba Bag Web Sitesi Üyeliği ve/veya Sadakat Programına Katılan Müşteriler

Tercih eden Nuba Bag müşterileri Nuba Bag sadakat programına kaydolarak ve/veya Nuba Bag web sitesi üyeliği ile katılmış oldukları sadakat programı kapsamında kendilerine özel kampanya ve fırsatlardan faydalanabilir, pazarlama iletişimleri almayı tercih edebilir ve Nuba Bag tarafından sunulan puan kazanma/harcama, hediye çeki kazanma, indirim gibi avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir. Nuba Bag üyelik sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.nubabag.com/sadakat-kart-uyelik-sozlesmesi/

Sadakat programına katılım kapsamında Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden müşteriler ve web sitesi üyeliği kapsamında sadakat programına ilişkin koşulları kabul eden müşterilere ait kişisel veriler, aşağıda yer verilen amaçlar ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

*Sadakat programına katılımınızın tamamlanması, program dahilinde puan kazanımları, hatırlatmalar ve benzeri iletişimlerin yapılması, program üyelik sözleşmesinde

taahhüt edilen hususların yerine getirilmesi, program kapsamında hak kazanılan puan, indirim ve diğer menfaatleri kullanabilmeniz ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması ile sizlere gösterilmesi ve müşteri bazında kazanılan/harcanan standart ve kampanya bazlı puan bakiyelerinin takip edilmesi. 

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması   

*Fiziksel mağaza, web sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi gibi satış ve işlem kanallarında yapacağınız işlemlerin takip edilerek müşteri bazlı tekilleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması

*Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini anlamak, bu kapsamda analizler, istatistiksel çalışmalar, anketler ve araştırmalar yapmak adına veri elde etmek; kampanya, satış kanalları, ürün ve hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçümlenmesi

*Ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek amacıyla iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Pazarlama

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması (Sadakat programına katılırken vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Ancak açık rızanızı geri almanız halinde, sadakat programı kapsamında tarafınıza sağlanan puan kazanma, hediyelere hak kazanımı, indirimler gibi program kapsamında sağlanan faydalardan yararlanmanız mümkün olmayacaktır)

*Size özel kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması; ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncellemeler, size özel teklifler, etkinliklere davetler, anketler hakkında iletişimlerin yapılması

*Alışveriş alışkanlıklarınızın anlaşılması, müşteri profilinizin ve segmentinizin belirlenmesi/oluşturulması, Şirketimizle olan temaslarınızın değerlendirilerek ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi (Örn. alışveriş tarihlerinizin, alışverişlerinizi hangi mağazadan yaptığınızın, tercih ettiğiniz ürün kategorisinin incelenmesi sonunda size özel kampanyalar oluşturulması ve ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürünlere ilişkin pazarlama gönderimleri yapılması)

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: İş Ortakları (Şirket’in ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak kampanya gibi ticari ilişkiler bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Şirketimizden talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Şirketimizle akdedilmiş olan sözleşme ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla, söz konusu sözleşme ya da müşteri talebi için veri paylaşımının zorunlu olması ya da bu doğrultuda açık rızanızın bulunması.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Tedarikçiler (Hizmetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri, araştırma firmaları, reklam ajansları, danışmanlık aldığımız taraflar, veri tabanı altyapısı hizmetleri sunan tedarikçiler, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Hizmet alınan tarafların Şirketimiz faaliyetlerine destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar (İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması.

*Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Nuba Bag tarafından elektronik ortamda çağrı merkezimiz, WhatsApp, www.nubabag.com web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve e-postalar vasıtasıyla, fiziki ortamda ise mağazalarımızı ziyaretiniz, mağazalarımızdaki tabletler, basılı matbu formlar vasıtasıyla ve ortak faaliyetler yürüttüğümüz iş ortaklarımız aracılığı ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

İlgili Kişilerin Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,    

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

*Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi tıklayınız. alandan adresinden ulaşabileceğiniz veri Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.